Ummulisada

Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho. Ummulisadu sidoo kale waxay talo ka bixin kartaa kiniinka ka hortaga uurka.

Somali translation unavailable for Ummulisada.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh