Uur jiif

Ugxanta bacrintay oo ku koraysa uurjiifka hooyada. Waxaa loogu yeedhaa uur jiif muddada 3 bilood ee u horaysa ee uurka iyo uur jiifka wayn intaa ka dib.

Embryo

Bevruchte eicel die groeit in de baarmoeder. Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap is het een embryo, daarna wordt het een foetus genoemd.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh