Doorka sinjiga

Filashooyinka bulshadda ee ku saabsan qaabka ninka ama haweenaydu u dhaqamayso. Filashooyinkan waxay kala duwanaan karaan dhaqan ilaa dhaqan.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh