In la xiiseeyo

In farxad la dareemo, tusaale ahaan muddada galmada.

Genieten

Iets fijn of prettig vinden, bijvoorbeeld bij seks.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh