Qorshaynta qoyska

Marka aad qorshayso qosykaaga, waxaad go'aansatay haddii, marka iyo inta ay leegtahay carruuta aad doonaysaa. Go'aaminta dareemadan si xor ah waa xaqa aadamaha Waxaad go'aansan kartaa inaad isticmaasho qaabka ka hortagga uurka marka aad qorshaynayso qoyska.

Gezinsplanning

Als u aan gezinsplanning doet, beslist u of, wanneer en hoeveel kinderen u wilt. Deze zaken vrij mogen beslissen is een mensenrecht. U kunt beslissen of u anticonceptie wilt gebruiken wanneer u uw gezin plant.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh