Caafimaadka

Dareemaya jidh ahaan, maskax ahaan iyo bulsho ahaan mid wanaagsan gudaha deegaanka. caafimaadka waa uu ka badan yahay in xanuun la dareemo.

Gezondheid

Zich lichamelijk, mentaal en sociaal goed voelen in zijn omgeving. Gezondheid is meer dan alleen maar 'niet ziek' zijn.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh