Dhakhtarka cudurada haweenka baadhaya haweenay gudaha xafiiskeeda

Dhakhtarka cudurada haweenka

Dhakhtar takhasus u leh daryeelka caafimaadka muddada uurka. ka hortagga uurka iyo cudurada haweenka. Dhakhtarka cudurada haweenku waxa uu noqon karaa nin ama haweenay.

Gynaecoloog

Dokter die gespecialiseerd is in zwangerschap, anticonceptie en vrouwenziekten. Een gynaecoloog kan een vrouw of een man zijn.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh