Naafanimada

Liidashada maskaxda ama jidhka. Liidashada jidhku waa xaalad saamaynaysa jidhka tusaale ahaan dhexda araga ama waayoda maqalka, dhibaatada dhaqaaqa ama xaalada caafimaadka. Liidashada maskaxda waa xaalada saamaynaysa caqliga, tusaale ahaan naafanimada barashada ama xaalada caafimaadka maskaxda sida walbahaarka caqliga.

Handicap

Een lichamelijke of mentale beperking. Een lichamelijke beperking is een toestand die een invloed heeft op het lichaam, bijvoorbeeld: slecht zien of horen, moeilijk kunnen bewegen, of een probleem met de gezondheid. Een mentale beperking is een toestand die een invloed heeft op de geest, bijvoorbeeld: een leerstoornis, of een mentaal gezondheidsprobleem zoals manische depressie.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh