Cagaarshowga B

Caabuqa beerka ay fayrsku sababtay. Tallaalka waxa uu ka hortaggi karaa cagaarshowga B. Waa cudurka galmada lagu kala qaado (STI). Dadka badankoodo waxaa lagu daweeyaa dawo la'aan.

Hepatitis B

Infectie van de lever veroorzaakt door een virus. Een vaccin kan Hepatitis B voorkomen. Het is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). De meeste mensen genezen zonder medicijnen.

Standard term: Hepatitis B
Neutral term: Geelzucht, leverontsteking

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh