Baadhida HIV

Baadhitaanka la hubinayo haddii aad qabto HIV. Baadhitaanka la'aantii, ma hubi kartid haddii aad qabto ama aanad qabin HIV. Waxaa baadhitaano kala duwan. Baadhitaanada waxay qiyaasaan joogitaanka jidh ku lid yara iyo/ ama farysaka il maqabatayga ah. Baadhitaanku waxa uu bixiyaa natiijooyin la isku halayn karo ilaa 6 todobaad ka dib markaa gasho khatarta ah caabuqa.

Hiv-test

Test die nagaat of u hiv heeft. Zonder test kunt u niet zeker weten of u hiv heeft of niet. Er zijn verschillende testen. De testen meten de aanwezigheid van antistoffen en/of deeltjes van het virus. De test geeft een betrouwbaar resultaat ongeveer 6 weken nadat u een risico op infectie hebt opgelopen.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh