Muddada ummulista dabiiciga ah ilmaha waxa uu ka dhashaa siilka hooyadii, Celcelis ahaan ummulistu waxay qaadataa inta u dhexaysa 10 iyo 12 saacadood ilmaha u horeeya. Ummulida 2aad guud ahaan waxay gaadhaa wakhti ka yar.

Ka hor inta aanu dhalan ilmahu, hooyadu waxay leedahay isku soo ururka Muruqyada ilma galeenka way isku soo ururaan: Wac ummulisada marka aad leedahay isku soo ururka muruqyada, ama marka aad werwersantahay.

Ummulida dabiiciga ah: haweenay dhalaysa ilmaheeda.

Isku soo ururka

Isku soo ururku waxa uu furaa afka ilma galeenka (albaabka ilma galeenka). Marka afka ilma galeenku si ballaadhan u furmo oo ku filan, waxaad diyaar u tahay inaad ummulisho.

Si loo yareeryo xanuunka muddada isku soo ururka waxaad kartaa:

  • inaad dhaqdhaqaado;
  • aad isticmaasho farsamooyinka neefsashada;
  • qubaysato ama tuush gasho si aad u nefisto;
  • hesho caawimo sida barkimo kulul ama kursi kubbad ah;
  • waydii xanuun baabiiye ah qaabka bamka PCA ama mudditaan, dhabarka hoose, haddii aad ku ummusho cusbitaalka ama xarunta dhalmada. Mudditaanka waxaa la siin karaa marka aad fadhido ama aad jiifto.
Haweenka leh isku soo ururka.
Haweenka leh isku soo ururka.
Haweenay uur leh oo taagan. Xoog saaridu waa xubnaha taranka gudaha oo leh uur jiifka ku jira gudaha makaanka.
Haweenay uur leh oo taagan. Xoog saaridu waa xubnaha taranka gudaha oo leh uur jiifka ku jira gudaha makaanka.
Isku soo ururku waxa uu ka dhigaa afka ilma galeenka, albaabka ilma galeenka inuu kala furmo.
Isku soo ururku waxa uu ka dhigaa afka ilma galeenka, albaabka ilma galeenka inuu kala furmo.
Afka ilma galeenku si ballaadhan ayuu u furanyahay.
Afka ilma galeenku si ballaadhan ayuu u furanyahay.
Marka afka ilma galeenku si ballaadhan oo ku filan u furanyahay, ilma yar waa uu dhalan karaa.
Marka afka ilma galeenku si ballaadhan oo ku filan u furanyahay, ilma yar waa uu dhalan karaa.
Dhakhtar ku muddaya dawada suuxinta dhabarka: mudditaan qaybta hoose ee dhabarka si ay u fudaydiso xanuunka muddada isku soo ururka.
Dhakhtar ku muddaya dawada suuxinta dhabarka: mudditaan qaybta hoose ee dhabarka si ay u fudaydiso xanuunka muddada isku soo ururka.

Meesha ummulida

Waxaad kala hadashaa ummulisadaada meesha aad jeclaan lahayd inaad ku ummusho. Gudaha Netherlands waxaad dooran kartaa haddii aad doonayso inay ummulisadu kaaga ummuliso gurigaaga, gudaha cusbitaalka ama xarunta dhalmada. Haddii dhakhtarka haweenku la socdo uurkaaga, had iyo jeer waxaad ku ummushaa gudaha cusbitaalka.

Muddada ummulida, lamaanahaaga ama qof kale oo aad doorato ayaa kula joogi kara.

Ummulisada iyo /ama kaaliyaha hooyada way ku hagaan adiga muddada isku soo ururka.

Ummulisada sidoo kale waxay baadhaa garaaca wadnaha ilmaha oo waxa uu sameeyaa baadhitaan gudaha si uu u dareemo haddii afka ilma galeenku uu si ballaadhan oo ku filan u furanyahay. Haddii afka ilmagaleenku uu si buuxda u furanyahay waxaad bilaabi kartaa riixida.

Intabadan, halka u dhexayso farjiga iyo siilka way dilaacdaa marka madaxiisu soo baxo. Ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka ayaa toli doono.

Ilmahu waxa uu ka soo baxaa siilka. Xadhigii xuduntu waa la jaray.

10 ilaa 30 daqiiqadood, mandheertu waxay ka baxdaa jidhkaaga.

Aabbaha jaraya xadhiga xudunta ee ilmaha.
Aabbaha jaraya xadhiga xudunta ee ilmaha.
Mandheerta ka baxaysa jidhka haweenayda, 10 ilaa 30 daqiiqadood ka dib ummulida.
Mandheerta ka baxaysa jidhka haweenayda, 10 ilaa 30 daqiiqadood ka dib ummulida.

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby geboren via de vagina van de moeder. Een natuurlijke bevalling duurt gemiddeld 10- 12 uur bij het 1ste kind. Een 2de bevalling duurt meestal minder lang.

Voor de baby geboren wordt, krijgt de moeder weeën. De spieren in de baarmoeder trekken samen. Wanneer u regelmatige weeën heeft, belt u de verloskundige.

Natuurlijke bevalling: vrouw bevalt van haar baby.

Weeën

De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond(de ingang van de baarmoeder) zich opent. Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, bent u klaar om te bevallen.

Om de pijn tijdens de weeën te verzachten kunt u:

  • rondwandelen;
  • ademhalingstechnieken toepassen;
  • een bad of douche nemen om te ontspannen; 
  • hulpmiddelen zoals een warm kussen of een zitbal gebruiken; 
  • om pijnstilling met een pijnpompje of een ruggenprik vragen (een injectie in de onderrug), als u bevalt in een ziekenhuis of geboortecentrum. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.
Vrouw heeft weeën.
Vrouw heeft weeën.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De weeën zorgen ervoor dat de baarmoedermond, de ingang van de baarmoeder, zich opent.
De baarmoedermond is breder.
De baarmoedermond is breder.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Wanneer de baarmoedermond ver genoeg open is, kan de baby geboren worden.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.
Dokter geeft een epidurale (lokale) verdoving: een injectie in de onderrug om de pijn tijdens de weeën te verzachten.

De plaats van de bevalling

Samen met uw verloskundige bespreekt u waar u graag wilt bevallen. In Nederland kunt u kiezen of u met uw verloskundige in uw eigen huis, in het ziekenhuis (poliklinisch) of in een geboortecentrum wilt bevallen. Bent u onder controle van de gynaecoloog, dan bevalt u altijd in het ziekenhuis. 

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders naar keuze bij u blijven.

De verloskundige en/of kraamverzorgster zal u begeleiden tijdens de weeën. 

De verloskundige controleert ook de hartslag van de baby en doet een inwendig onderzoek om te voelen naar de ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond helemaal open is kunt u persen.

 De baby komt uit de vagina. De navelstreng wordt doorgeknipt.

Vaak scheurt het perineum bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

10 tot 30 minuten na de bevalling komt de placenta uit de vagina naar buiten. 

De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De vader knipt de navelstreng van de baby door.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.
De placenta komt uit de vagina naar buiten, 10 tot 30 minuten na de bevalling. Vaak scheurt het perineum (huid tussen vagina en anus), bij de geboorte van het hoofdje. Dit wordt gehecht door uw verloskundige of gynaecoloog.

Bevalling thuis

Als u thuis wilt bevallen, bespreek dit met uw dokter en vroedvrouw. Als er geen duidelijke risico’s zijn, kunt u thuis bevallen. Uw gynaecoloog of vroedvrouw zal u tijdens de bevalling begeleiden.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh