Zansu waxay isticmaashaa kuukiis si ay u ururiso macluumaadka ku saabsan sida booqdayaashu u isticmaalaan websayda iyo in la jaydiyo dookhaaga luqadda ah. Waxaanu isticmaalnaa kuukiiska si aanu u horumarino waxay ka koobtahay bogga iyo si aanu bogga ugu fudaydino isticmaalka. Waad diidi kartaa ma aqbali kartaa kuukiiska addoo beddelaya setinka ku yaala baworsarkaaga.

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh