Zanzu.nl, një faqe në internet Rutgers me informacion në lidhje me shëndetin seksual në 17 gjuhë

Fjalori dhe përkthimet

Për profesionistët

Si të bisedoni rreth shëndetit seksual me klientët? Si mund të ndihmojë Zanzu me këshillime dhe mësime? Gjeni përgjigjet këtu.

Më shumë informacione për profesionistët

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma

Rreth nesh

Zanzu u krijua nga Sensoa & BzgA. Rutgers, qendra holandeze e ekspertizës për shëndetin dhe të drejtat seksuale, e ka miratuar Zanzu për përdorimin në Holandë.

Më shumë rreth nesh