Planifikimi familjar

Kontracepsioni parandalon gratë të mbeten shtatzënë.

Ju dhe partneri juaj mund të vendosni nëse dëshironi të bëni fëmijë, kur dëshironi t'i bëni dhe sa fëmijë dëshironi të bëni. Ky quhet planifikim familjar. Kur doni të kryeni marrëdhënie seksuale, por nuk planifikoni të keni një fëmijë (ende), ju mund të shmangni shtatzëninë me kontracepsion.

Kontracepsioni nuk e bën një grua më pak pjellore. Kur ajo ndalon përdorimin e kontracepsionit, ajo mund të ketë fëmijë.

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi është një metodë kontracepsioni që gjithashtu ju mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e marrjes së një IST-je.

Prezervativi

Metoda të ndryshme të kontracepsionit

Ka metoda kontracepsioni të ndryshme. Ju mund të zgjidhni cila metodë është më e mira për ju dhe partnerin tuaj. Metodat ndryshojnë shumë, për shembull në:

  • çmimin e tyre;
  • disponueshmërinë e tyre;
  • mënyrën sesi përdoren.

Kontracepsioni nuk e dëmton shëndetin. Disa metoda të kontracepsionit i përshtaten jetesës së një personi të veçantë, moshës dhe gjendjes fizike më mirë se të tjerat.

Kontracepsioni funksionon mirë nëse ju e përdorni siç duhet. Për këtë arsye, është e rëndësishme të zgjidhni një metodë që ju përshtatet. Nëse një metodë nuk funksionon për ju, mund të provoni një metodë tjetër kontracepsioni.

Pyetni një profesionist shëndeti për këshillë. Një profesionist shëndeti nuk mund t'i transmetojë asnjë informacion për ju dikujt tjetër. Ai/ajo detyrohet me ligj të respektojë privatësinë tuaj. Ju mund të bisedoni për kontracepsionin edhe me partnerin tuaj.

Blerja e kontracepsionit

Ju mund të blini prezervativë mashkullorë dhe prezervativë femërorë pa recetë në një farmaci ose supermarket. Mund t'i blini prezervativët edhe në internet, p.sh. https://www.condoomsenzo.nl/.
Në Holandë, ju gjithashtu mund të blini edhe kontracepsion urgjent (pilulën e mëngjesit të nesërm) pa recetë në një farmaci. Ju mund të blini shumicën e kontracepsioneve të tjerë në një farmaci, me një recetë nga një mjek i përgjithshëm.

Gezinsplanning

Anticonceptie kan ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt.  

U en uw partner kunnen zelf bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen jullie willen hebben. Dit heet gezinsplanning. Wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben maar (nog) geen kinderen wil, kunt u een zwangerschap vermijden met anticonceptie

Anticonceptie maakt een vrouw niet minder vruchtbaar. Wanneer ze stopt met anticonceptie te gebruiken, kan ze opnieuw kinderen krijgen. 

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom is een anticonceptiemiddel dat u ook beschermt tegen hiv en het risico op besmetting met een soa vermindert. 

Condoom

Verschillende anticonceptiemiddelen

Er zijn verschillende anticonceptiemiddelen. U kunt kiezen welk anticonceptiemiddel het best is voor u en uw partner. De middelen verschillen in bijvoorbeeld veel in: 

  • prijs
  • beschikbaarheid; 
  • de manier waarop ze worden gebruikt.

Anticonceptie is niet slecht voor uw gezondheid. Sommige anticonceptiemiddelen passen beter bij iemands leefstijl, leeftijd en lichamelijke gezondheid dan andere.  

Anticonceptie werkt goed als u het correct gebruikt. Daarom is het belangrijk een anticonceptiemiddel te kiezen dat goed bij u past. Wanneer een middel toch niet geschikt blijkt voor u, kunt u een ander anticonceptiemiddel proberen.  

Vraag een zorgverlener advies. Hij/zij mag geen informatie over u aan anderen doorgeven. Hij/zij is bij wet verplicht uw privacy te respecteren. U kunt anticonceptie ook met uw partner bespreken.

Anticonceptie kopen

U kunt mannen- en vrouwencondooms zonder recept in de apotheek, drogist of supermarkt kopen. In Nederland kunt u ook de noodpil (morning after pil) zonder recept in de apotheek kopen. U kunt de meeste andere anticonceptiemiddelen in de apotheek kopen met een recept van een huisarts. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet