HIV është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

HIV qëndron për Virusi i Imunodefiçencës Humane. Është një virus që sulmon sistemin imunitar të trupit tuaj. Nëse keni HIV dhe nuk merrni ilaçe, sistemi juaj imunitar bëhet më i dobët. Pas një kohe të gjatë pa ilaçe, trupi juaj nuk mund ta mbrojë më veten ndaj infeksioneve. Ju pastaj keni SIDA. Një person me SIDA nuk ka gjasa të jetojë aq gjatë sa një person pa të.

Ilaçet mund ta mbajnë HIV nën kontroll por HIV nuk mund të kurohet. Me ilaçet e HIV dikush me HIV mund të jetojë një jetë normale.

Nëse nuk e ndiqni rreptësisht trajtimin tuaj, mund t'ia transmetoni virusin HIV personave të tjerë, edhe nëse nuk keni ende asnjë simptomë.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te enët e gjakut.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te enët e gjakut.
Detaj i një ene gjaku me shumë rruaza të bardha gjaku që janë duke mbrojtur trupin ndaj infeksioneve.
Detaj i një ene gjaku me shumë rruaza të bardha gjaku që janë duke mbrojtur trupin ndaj infeksioneve.
Detaj i një ene gjaku me një sasi të vogël virusi HIV që sulmon rruazat e bardha të gjakut
Detaj i një ene gjaku me një sasi të vogël virusi HIV që sulmon rruazat e bardha të gjakut
Detaj i një ene gjaku plot me virus HIV dhe veç disa rruaza të bardha të gjakut të mbetura. Trupi nuk mund të mbrojë më veten ndaj infeksioneve.
Detaj i një ene gjaku plot me virus HIV dhe veç disa rruaza të bardha të gjakut të mbetura. Trupi nuk mund të mbrojë më veten ndaj infeksioneve.
Burrë i shtrirë i sëmurë në shtrat: nëse keni HIV dhe nuk merrni ilaçe për një kohë të gjatë, ju sëmureni.
Burrë i shtrirë i sëmurë në shtrat: nëse keni HIV dhe nuk merrni ilaçe për një kohë të gjatë, ju sëmureni.
Burrë duke marrë ilaçet e HIV: HIV nuk mund të kurohet, por mund të mbahet nën kontroll.
Burrë duke marrë ilaçet e HIV: HIV nuk mund të kurohet, por mund të mbahet nën kontroll.
Detaj i një ene gjaku: kur merrni ilaçe të HIV, pak virus HIV mbetet në gjakun tuaj, por nuk mund të sulmojë më rruazat e bardha të gjakut që ju mbrojnë ndaj infeksioneve.
Detaj i një ene gjaku: kur merrni ilaçe të HIV, pak virus HIV mbetet në gjakun tuaj, por nuk mund të sulmojë më rruazat e bardha të gjakut që ju mbrojnë ndaj infeksioneve.
Me ilaçet e HIV, një person HIV-pozitiv mund të jetojë një jetë normale.
Me ilaçet e HIV, një person HIV-pozitiv mund të jetojë një jetë normale.

Si ta mësoni nëse keni HIV

Për të ditur nëse ju keni HIV, ju nevojitet të testoheni.

Flisni me një profesionist shëndeti nëse doni të testoheni për HIV.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti

Hiv is een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

Hiv staat voor Human Immunodeficiency Virus. Het is een virus dat het afweersysteem van het lichaam aanvalt. Als u hiv heeft en u geen medicijnen neemt, wordt uw afweersysteem zwakker. Na een lange tijd zonder medicijnen kan uw lichaam zich tegen geen enkele infectie meer verdedigen. Op dat moment heeft u aids. Een persoon met aids leeft minder lang dan een persoon zonder.

Medicijnen kunnen hiv onder controle houden, maar hiv kan niet genezen. Met hiv-medicatie kan iemand met hiv een normaal leven leiden.

Als u niet strikt uw behandeling volgt, kunt u hiv overdragen op andere mensen, zelfs als u nog geen symptomen heeft. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de bloedvaten.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de bloedvaten.
Detail van een bloedvat met veel witte bloedcellen die het lichaam tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met veel witte bloedcellen die het lichaam tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met een beetje hiv-virus dat de witte bloedcellen aanvalt.
Detail van een bloedvat met een beetje hiv-virus dat de witte bloedcellen aanvalt.
Detail van een bloedvat met veel hiv-virus en nog maar een paar witte bloedcellen over. Het lichaam kan zich niet meer tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met veel hiv-virus en nog maar een paar witte bloedcellen over. Het lichaam kan zich niet meer tegen infecties verdedigen.
Man ligt ziek in bed: als u hiv heeft en u een lange tijd geen medicijnen neemt, wordt u ziek.
Man ligt ziek in bed: als u hiv heeft en u een lange tijd geen medicijnen neemt, wordt u ziek.
Man neemt hiv-medicatie: hiv kan niet genezen, maar kan onder controle worden gehouden.
Man neemt hiv-medicatie: hiv kan niet genezen, maar kan onder controle worden gehouden.
Detail van een bloedvat: wanneer u hiv-medicatie neemt, blijft een beetje hiv-virus in uw bloed, maar het kan niet langer de witte bloedcellen aanvallen die u verdedigen tegen infecties.
Detail van een bloedvat: wanneer u hiv-medicatie neemt, blijft een beetje hiv-virus in uw bloed, maar het kan niet langer de witte bloedcellen aanvallen die u verdedigen tegen infecties.
Met hiv-medicatie kan een hiv-positieve persoon een normaal leven leiden.
Met hiv-medicatie kan een hiv-positieve persoon een normaal leven leiden.

Weten of u hiv heeft

Om te weten of u hiv heeft, moet u zich laten testen

Praat met een zorgverlener als u zich wil testen op hiv.

Man praat met een zorgverlener.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Qendrat për trajtimin e HIV
Nëse keni HIV, është e rëndësishme që të trajtoheni. Një listë e qendrave për trajtimin e HIV në Holandë.
Shoqata e HIV
Për pyetje rreth jetesës me HIV dhe për të kontaktuar njerëz të tjerë me HIV.
Poz & Proud
Organizatë për dhe nga burra gei me HIV.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet