IST-të janë infeksione që transmetohen nëpërmjet kontaktit seksual me dikë që ka një IST. Ka gjithashtu të tjera rrugë të marrjes së një IST-je.

Ka shumë IST-të. Disa IST shkaktohen nga një bakter, të tjerat shkaktohen nga një virus ose parazit. Simptomat ose mënyrat me të cilat testohen ose trajtohen janë gjithashtu të ndryshme.

IST-të nuk shërohen vetë. Shkoni te një mjek për trajtim.

IST-të e shkaktuara nga një bakter

Disa IST shkaktohen nga një bakter. Ato trajtohen lehtësisht me antibiotikë:

IST-të e shkaktuara nga një virus

IST-të e tjera shkaktohen nga një virus. Ato janë shumë më të vështira ose të pamundura për t'u trajtuar. Shpesh mund të trajtohen vetëm simptomat:

IST-të e shkaktuara nga një parazit

Disa IST shkaktohen nga një parazit. Këto IST transmetohen nga kontakti seksual ose vetëm nga kontakti intim me lëkurën.

Mbrojtja nga IST-të

Prezervativi ju mbron ju dhe partnerin tuaj nga virusi HIV, klamidia dhe gnorreja. Ai zvogëlon rrezikun e infeksionit me IST-të e tjera. Ai nuk mbulon gjithmonë plotësisht plagët, flluskat ose lythat në lëkurën tuaj ose në lëkurën e partnerit tuaj. Përsëri jeni në rrezik të infektoheni me një IST. Vaksinat mund t'ju mbrojnë gjithashtu nga IST të caktuara. Për shembull: HPV.

Prezervativi

Trajtimi IST

Shumica e IST-ve mund të trajtohet. Ato mund të kurohen ose simptomat e tyre mund të zhduken. IST-të mund të kenë pasoja të rënda për shëndetin tuaj nëse nuk trajtohen. Ju gjithashtu mund të infektoni njerëz të tjerë.

Si të njihni një IST

Shpesh IST-të nuk kanë simptoma të qarta. Ju nuk mund të shihni gjithmonë nëse keni një IST. Shkoni te një mjek nëse mendoni se mund të keni një IST. Ai/ajo mund t'ju testojë.

Infeksionet vaginale

Një infeksion vaginal është një infeksion i vaginës dhe ka simptoma të ngjashme me një IST. Nuk është një IST. Ju shpesh nuk merrni infeksion nga seksi.

Soa’s zijn infecties die meestal worden overgedragen via seksueel contact met iemand die een soa heeft. Er zijn ook andere manieren waarop u een soa kunt krijgen.

Er zijn veel verschillende soa’s. Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie, andere door een virus of parasiet. Ook de symptomen zijn anders, of de manier waarop ze worden getest of behandeld.

Soa’s verdwijnen niet vanzelf. Ga naar uw huisarts of GGD voor een behandeling.

Soa’s veroorzaakt door een bacterie

Sommige soa's worden veroorzaakt door een bacterie. Ze zijn gemakkelijk te behandelen met antibiotica:

Soa’s veroorzaakt door een virus

Andere soa's worden veroorzaakt door een virus. Ze zijn veel moeilijker of helemaal niet te behandelen. Vaak zijn alleen de symptomen te behandelen:

Soa’s veroorzaakt door een parasiet

Enkele soa's worden veroorzaakt door een parasiet. Deze soa's kunnen worden overgedragen door seksueel contact of enkel intiem huidcontact:

Bescherming tegen soa's

Een condoom beschermt u en uw partner tegen hivchlamydia en gonorroe. Het verkleint het risico op een besmetting met andere soa’s. Het bedekt niet altijd volledig de zwerenblaasjes en wratten op uw huid en die van uw partner. U loopt dan nog een risico op besmetting met een soa. Vaccins beschermen ook tegen sommige soa’s, zoals bijvoorbeeld Hepatitis B. 

Condoom

Behandeling van soa's

De meeste soa’s kunnen worden behandeld. Zij kunnen genezen of de symptomen kunnen verdwijnen. Soa’s kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid als ze niet worden behandeld. U kunt er ook anderen mee besmetten.

Hoe een soa herkennen?

Soa’s hebben dikwijls geen duidelijke symptomen. U ziet niet altijd dat u een soa heeft. Ga naar uw huisarts, GGD of gezondheidscentrum op of bij het AZC/COA locatie als u denkt dat u een soa heeft. Hij/zij kan u testen.

Vaginale infecties

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet via seks.

Soa Aids Nederland heeft folders ontwikkeld in verschillende talen over condooms en soa. De folders zijn hier te downloaden. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma