Kushdo ka pritshmëri dhe dëshira të ndryshme dhe çdo marrëdhënie është ndryshe. Megjithatë, është e rëndësishme në çdo marrëdhënie që të dy partnerët mund të shprehin ndjenjat, dëshirat dhe mendimet e tyre. Edhe nëse ka probleme në marrëdhënien e tyre ose probleme në jetën e tyre seksuale, ata duhet të përpiqen të komunikojnë.

Një çift duke folur

Për çfarë të flasësh me njëri tjetrin

T'i tregosh partnerit tuaj se si ndiheni mund t'ju ndihmojë të filloni të flisni me njëri tjetrin. Ju mund të flisni për shumë gjëra me partnerin tuaj. Për shembull:

Një çift duke folur në shtrat për përdorimin e kontracepsionit

Si të flisni me njëri tjetrin

Nëse ju flisni për seksin ose marrëdhënien tuaj me partnerin tuaj:

 • zgjidhni një moment kur keni kohë të mjaftueshme për të biseduar;
 • përpiquni të mos fajësoni njëri-tjetrin;
 • qëndroni realist (përmbajuni detajeve) për të evituar keqkuptimet;
 • tregoni respekt për partnerin tuaj;
 • flisni për ndjenjat dhe dëshirat tuaja dhe mënyrën se si i kuptoni ju gjërat.

Të flasësh për tema intime me partnerin është e vështirë. Nëse është shumë e vështirë të flisni me partnerin tuaj, përpiquni të flisni me dikë që mund ta besoni ose kërkoni ndihmë profesionale.

Iedereen heeft verschillende verwachtingen en wensen, en elke relatie is anders. In elke relatie is het echter belangrijk dat beide partners hun gevoelens, wensen en gedachten kunnen uiten. Zelfs in geval van problemen in hun relatie of problemen in hun seksleven moeten partners nog steeds proberen te communiceren.

Een koppel dat praat

Waarover praten met elkaar?

Uw partner tonen hoe u zich voelt, kan een goed beginpunt van een gesprek zijn. Met uw partner kunt u over heel wat verschillende onderwerpen praten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • uw dromen en plannen voor de toekomst;
 • activiteiten die u wilt doen;
 • dingen die u leuk vindt aan uw partner;
 • wel of niet kiezen voor kinderen;
 • uw wensen, fantasieën en gevoelens: wat u wel en niet leuk vindt in uw seksleven, technieken, jaloezie...;
 • uw frustraties en irritaties: wat u niet wilt in uw relatie, uw grenzen;
 • veilige seks: het gebruik van condooms en andere anticonceptiemiddelen.
Een koppel praat in bed over anticonceptie

Hoe met elkaar praten?

Als u met uw partner over seks of uw relatie praat:

 • Kies een moment waarop er voldoende tijd is om te praten.
 • Probeer elkaar niets te verwijten.
 • Blijf concreet (beschrijf details) om misverstanden te vermijden.
 • Toon respect voor uw partner.
 • Praat over uw eigen gevoelens en wensen, en over hoe u de dingen ziet.

Het is niet makkelijk om met uw partner over intieme onderwerpen te praten. Als het te moeilijk is voor u om met uw partner te praten, probeer dan te praten met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Korrelatie
Nëse dëshironi të bisedoni rreth çështjeve familjare si marrëdhëniet, ndjenjat tuaja ose seksualiteti, mund të telefononi, të bisedoni ose të dërgoni me postë në mënyrë anonime me Korrelatie.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet