Diafragma është një metodë kontracepsioni.
Diafragma është një kësulë silikoni me një unazë elastike. Ajo mbulon hyrjen e mitrës (qafa e mitrës) dhe pengon spermatozoidin që të mos arrijë vezëzën.

Diafragmat prodhohen në lloje dhe madhësi të ndryshme. Diafragmën mund t'jua vendosë një mjek, por ka edhe diafragma që prodhohen në një ose disa madhësi standarde. Mund të blini një diafragmë në farmaci pa recetë.

Diafragma, e disponueshme në masa të ndryshme
Diafragma, e disponueshme në masa të ndryshme
Caya, e disponueshme në 1 masë standarde
Caya, e disponueshme në 1 masë standarde

Si përdoret një diafragmë?

Vendosni diafragmën brenda në vaginë para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

  • Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato. Xheli rrit mbrojtjen.
  • Paloseni diafragmën më dysh dhe futeni atë maksimumi 2 orë para marrëdhënies seksuale.
  • Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
  • Hiqeni diafragmën 6 deri në 24 orë pas ejakulacionit. Tërhiqeni poshtë dhe jashtë.
  • Lajeni me ujë të ngrohtë dhe thajeni.
Pamja e legenit të gruas: 1. diafragma, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato.
Vendosni një xhel të veçantë (spermicid) në brendësi të diafragmës. Xheli i vret spermatozoidet ose i ngadalëson ato.
Paloseni diafragmën më dysh.
Paloseni diafragmën më dysh.
Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës.
Mbajeni anën bosh të diafragmës në drejtim të mitrës.
Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
Futeni diafragmën thellë në vaginë, mbi hyrjen e mitrës. Qafa e mitrës duhet mbuluar.
Diafragma është futur.
Diafragma është futur.
Diafragma qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Diafragma qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Hiqni diafragmën duke e tërhequr poshtë dhe jashtë.
Hiqni diafragmën duke e tërhequr poshtë dhe jashtë.
Lajeni me ujë të ngrohtë dhe thajeni.
Lajeni me ujë të ngrohtë dhe thajeni.

Është më pak e sigurt kur nuk përdoret siç duhet

Kur një diafragmë përdoret siç duhet, ajo është një metodë kontracepsioni shumë e sigurt. Por, shpesh diafragma nuk përdoret në mënyrën e shpjeguar më sipër. Në këtë rast, ajo është më pak e sigurt. Për më tepër, diafragma funksionon vetëm nëse përdorni masën e duhur. Nëse shtoni ose humbisni më shumë se 5 kilogram në peshë, duhet të bëni një kontroll për të parë nëse ju duhet një diafragmë me masë tjetër. Zakonisht do t'ju duhet një masë e re pas lindjes.

Nuk duhet ta përdorni diafragmën gjatë 6 javëve të para pas lindjes. Pyesni një mjek për këshilla.

Më pak i sigurt

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Diafragma nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Blerja e diafragmës

Mund të blini Femcap ose Caya në një farmaci.

Duhet të bëni vizitë te mjeku për një diafragmë të përshtatshme për masën tuaj.

Sa kushton?

Caya është një diafragmë në 1 masë standarde. Ajo kushton € 30 deri në € 35. Një tubet spermicidi kushton € 8 deri në € 10. Nuk keni nevojë për recetë.

Mund t'i blini diafragmat dhe spermicidet edhe në internet.

Het pessarium is een anticonceptiemiddel.
Het pessarium is een kapje van silicone met een flexibele rand. Het bedekt de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) en voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Pessaria bestaan in verschillende soorten en maten. U kunt een pessarium laten aanmeten door de dokter maar er zijn er ook met een of meerdere standaardmaten te koop. U koopt het pessarium zonder recept bij de apotheek. 

Pessarium, beschikbaar in verschillende maten
Pessarium, beschikbaar in verschillende maten
Caya, beschikbaar in 1 standaardmaat
Caya, beschikbaar in 1 standaardmaat

Hoe een pessarium gebruiken?

Breng het pessarium in de vagina in voor penetratie. Doe het als volgt: 

  • Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af. De gel verhoogt de bescherming. 
  • Vouw het pessarium in twee en breng het in maximum 2 uur voor de geslachtsgemeenschap
  • Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
  • Verwijder het pessarium tussen 6 en 24 uur na de zaadlozing. Trek het naar beneden en uit de vagina. 
  • Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen. 
Detail van het bekken van de vrouw: 1. pessarium, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af.
Breng een speciale gel (zaaddodende pasta) aan op de binnenkant van het pessarium. De gel doodt de zaadcellen of remt ze af.
Vouw het pessarium in twee.
Vouw het pessarium in twee.
Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid.
Houd de holle kant van het pessarium naar de baarmoeder gedraaid.
Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
Breng het pessarium diep in de vagina in, tot aan de baarmoederhals. De baarmoederhals moet afgedekt zijn.
Ingebracht pessarium
Ingebracht pessarium
Het pessarium blijft op zijn plaats zitten tijdens de geslachtsgemeenschap.
Het pessarium blijft op zijn plaats zitten tijdens de geslachtsgemeenschap.
Trek het pessarium naar beneden en uit de vagina.
Trek het pessarium naar beneden en uit de vagina.
Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen.
Was het met warm water en laat het aan de lucht drogen.

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het pessarium een betrouwbaar anticonceptiemiddel. Het pessarium wordt echter vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het minder betrouwbaar. Het pessarium op maat werkt bovendien alleen als u de juiste maat gebruikt. Wanneer u 5 kilogram verliest of bijkomt, zou u moeten laten nakijken of u een andere maat nodig heeft. Na een bevalling heeft u meestal een nieuwe maat nodig. 

U mag het pessarium niet gebruiken in de eerste 6 weken na een bevalling. Vraag advies aan een dokter

Minder betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het pessarium beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Het pessarium kopen

In de apotheek kunt u Femcap of Caya kopen. Caya is een pessarium in 1 standaardmaat. Het kost tussen € 30 en € 35. Een tube zaaddodende pasta kost tussen € 8 en € 10. U heeft geen recept nodig.

Pessariums en zaaddodende pasta zijn ook via internet te koop.

Voor een pessarium op maat moet u naar de dokter. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet