Përshkruani ankesën tuaj me sa më shumë hollësi të jetë e mundur. Deklaroni shërbimin për të cilin dëshironi të ankoheni, kohën kur ndodhi problemi dhe hollësi të sakta të asaj që ndodhi. Nëse ankesa juaj ka të bëjë me funksionimin e kësaj faqe ueb, mos harroni të përfshini adresën URL të faqes.

Do të përpiqemi t'i përgjigjemi ankesës suaj sa më shpejt të jetë e mundur. Ne mund të përgjigjemi në holandisht, frëngjisht ose anglisht. 
 

* Plotësoni të gjitha fushat më poshtë. Të gjitha fushat janë të nevojshme.
 

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma