Çrregullimi i funksionit erektil

Një problem në të cilin, gjatë një periudhe të gjatë kohe, burri pothuajse nuk ka asnjëherë ereksion ose nuk mund të mbajë një ereksion. Është normale që një burrë të mos ketë ndonjëherë ereksion. Burri ka çrregullim të funksionit erektil kur kjo ndodh shpesh dhe gjatë periudhave më të gjata kohore.

Erectiestoornis

Een probleem waarbij een man lange tijd bijna nooit een erectie krijgt of kan aanhouden. Het is normaal dat een man soms geen erectie krijgt. Een man heeft pas een erectiestoornis als dit vaak en gedurende lange periodes gebeurt.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma