Abstinenca

Moskryerja e marrëdhënies seksuale. Ndonjëherë partnerët praktikojnë abstinencën rreth kohës së ovulacionit si një metodë kontracepsioni. Gruaja është pjellore gjatë rreth 6 ditëve në çdo cikël. Abstinenca është një metodë natyrore kontracepsioni, por është e vështirë të zbatohet siç duhet.

Onthouding

Geen geslachtsgemeenschap hebben. Soms kiezen partners voor onthouding in de periode rond de eisprong, om zwangerschap te voorkomen. Een vrouw is ongeveer 6 dagen per cyclus vruchtbaar. Onthouding is een natuurlijke anticonceptiemethode, maar is moelijk om correct toe te passen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma