Mjeku duke i bërë një gruaje shtatzënë një injeksion anestetiku në pjesën e poshtme të kurrizit për të lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes.

Anestetiku

Një ilaç që ju ndalon dhimbjen. Mjeku ju jep një anestetik lokal ose të përgjithshëm para një operacioni. Në rastin e anestetikut lokal, anestetizohet vetëm pjesa e trupit në të cilën do të kryhet operacioni, që të mos ndjeni asgjë atje, por vazhdoni të jeni zgjuar. Në rastin e anestetikut të përgjithshëm, ilaçi ju vë në gjumë.

Verdoving

Medicijn waardoor u pijn niet meer voelt. De dokter geeft u plaatselijke of algemene verdoving voor een operatie. Bij plaatselijke verdoving wordt alleen het geopereerde lichaamsdeel verdoofd. U voelt daar niets, maar u bent nog wakker. Bij algemene verdoving brengt het medicijn u in slaap.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma