Gjoks gruaje ku tregohet aureola

Aureola

Rreth me ngjyrë të errët rreth thithit.

Tepelhof

Donkere kring rond de tepel.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma