Bëj dashuri

Kur keni kontakt seksual me dikë. Për shembull: puthje, lëpirje ose marrëdhënie seksuale.

Vrijen

Seksueel contact hebben met iemand. Bijvoorbeeld: kussen, likken of geslachtsgemeenschap hebben met elkaar.

Termi standard: Vrijen
Neutral: Seks hebben

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma