Mitra gjatë ciklit menstrual

Cikli menstrual

Humbja e gjakut një herë në muaj nga vagina e një gruaje. Një cikël menstrual zgjat disa ditë. Çdo muaj, mitra e gruas bëhet gati për të marrë një vezëz të fekonduar. Nëse gruaja nuk mbetet shtatzënë, trupi i saj nxjerr jashtë membranën mukoze dhe pak gjak nga mitra.

Menstruatie

Verlies van bloed uit de vagina bij vrouwen die niet zwanger zijn. Menstruatie gebeurt 1 keer per maand en duurt enkele dagen. Elke maand bereidt het lichaam van de vrouw zich voor op de komst van een bevruchte eicel. Als de vrouw niet zwanger wordt, komt het extra slijmvlies en een beetje bloed van de baarmoeder uit haar lichaam.

Termi standard: Menstruatie
Neutral: Maandstonden, ongesteldheid

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma