Cikli menstrual

Cikli menstrual fillon ditën e parë të menstruacioneve dhe mbaron në ditën para menstruacionit pasues. Kohëzgjatja e ciklit ndryshon midis grave.

Termi standard: Cikli menstrual
Neutral: Cycle

Menstruatieclyclus

De menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie en eindigt de dag voor de volgende menstruatie. De lengte van de cyclus verschilt per vrouw.

Termi standard: Menstruatieclyclus
Neutral: Cyclus

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma