Dëshira për të bërë fëmijë

Kur doni të bëni një fëmijë. Disa njerëz kanë një dëshirë shumë të madhe që të bëjnë fëmijë, disa të tjerë nuk e kanë.

Kinderwens

Een kind willen. Sommige mensen hebben een grote kinderwens, anderen niet.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma