Diafragma

Diafragma

Kupë silikoni, me gjerësi maksimale 8,5 cm, të cilën e vendos gruaja brenda vaginës së saj para se të kryejë marrëdhënie seksuale. Ai parandalon mbetjen shtatzënë të një gruaje (është një metodë kontracepsioni). Një diafragmë mbulon hyrjen në mitër (qafën e mitrës) dhe pengon hyrjen e spermës së burrit në mitër. Për të rritur mbrojtjen, brenda diafragmës vendoset një xhel për të vrarë spermatozoidet.

Pessarium

Silicone kapje van maximum 8,5 cm breed. Een vrouw brengt het pessarium in haar vagina in voor de geslachtsgemeenschap. Het voorkomt zwangerschap (anticonceptie). Een pessarium bedekt de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) en voorkomt dat het sperma van de man in de baarmoeder komt. Voor een nog betere bescherming, wordt een gel aan de binnenkant van het pessarium gedaan. De gel doodt de zaadcellen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma