Eksitimi seksual

Një ndjenjë e këndshme që krijon dëshirën për seks. Eksitimi rritet gjatë seksit. Kur një burrë ose një grua eksitohet shumë, ai ose ajo mund të ketë një orgazëm.

Opwinding

Aangenaam gevoel dat seksueel verlangen geeft. De opwinding stijgt tijdens de seks. Bij veel opwinding kunnen mannen en vrouwen een orgasme krijgen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma