Embrioni

Veza e fekonduar që rritet në mitrën e nënës. Embrion quhet gjatë 3 muajve të parë të shtatzënisë dhe më pas quhet fetus.

Embryo

Bevruchte eicel die groeit in de baarmoeder. Tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap is het een embryo, daarna wordt het een foetus genoemd.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma