Fetusi

Veza e fekonduar kur tregon tiparet kryesore të një foshnje (pas muajit të 3-të të shtatzënisë).

Foetus

Bevruchte eicel wanneer ze de belangrijkste kenmerken van een baby heeft (na 3 maanden zwangerschap).

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma