Organet seksuale të brendshme të burrit ku tregohet fshika

Fshika

Organ në të cilin grumbullohet urina.

Blaas

Orgaan waarin urine wordt verzameld.

Termi standard: Blaas
Neutral: Urineblaas

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma