Gjaku

Lëng i kuq që ka funksione të rëndësishme në trup, për shembull: bartjen e oksigjenit nëpër të gjithë trupin dhe transportimin e antitrupave në pjesët e infektuara të trupit. Infeksionet mund të transmetohen nëpërmjet gjakut.

Bloed

Rode vloeistof die belangrijke functies heeft in het lichaam, bijvoorbeeld: zuurstof in het hele lichaam brengen en antistoffen vervoeren naar lichaamsdelen die door een infectie besmet zijn. Infecties kunnen worden overgedragen via het bloed.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma