Gjilpëra nënlëkurore

Gjilpëra nënlëkurore

Tub i vogël metalik me majë të mprehtë, i cili përdoret për të injektuar një lëng në brendësi të trupit.

Injectienaald

Klein metalen staafje met een scherpe punt om een vloeistof in iemands lichaam te spuiten (injectie).

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma