Gjilpëra nënlëkurore

Gjilpëra nënlëkurore

Tub i vogël metalik me majë të mprehtë, i cili përdoret për të injektuar një lëng në brendësi të trupit.

Injectienaald

Een kleine metalen staaf met een scherpe punt, ontworpen om vloeistof in het menselijk lichaam te injecteren (injectie).

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma