Një gjinekologe duke vizituar një grua në zyrën e saj

Gjinekologu

Mjeku i specializuar për kujdesin shëndetësor gjatë shtatzënisë, kontracepsionin dhe sëmundjet e grave. Gjinekologu mund të jetë një grua ose një burrë.

Gynaecoloog

Dokter die gespecialiseerd is in zwangerschap, anticonceptie en vrouwenziekten. Een gynaecoloog kan een vrouw of een man zijn.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma