Organet seksuale të brendshme të gruas ku tregohen gypat e Falopit

Gypi i Falopit

Organ që lidhet me mitrën. Gruaja ka 2 gypa të Falopit, 1 në secilën anë të mitrës. Pas ovulacionit, 1 prej 2 gypave të Falopit e transporton vezëzën e pjekur te mitra.

Eileider

Orgaan verbonden met de baarmoeder. Een vrouw heeft 2 eileiders, 1 aan elke kant van de baarmoeder. Na de eisprong brengt 1 van de 2 eileiders de rijpe eicel naar de baarmoeder.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma