2 burra në intimitet

Homoseksualiteti

Kur ndjeni të tërhiqeni nga njerëz të të njëjtit seks: burrat ndjejnë të tërhiqen nga burrat dhe gratë ndjejnë të tërhiqen nga gratë. Dikush mund të jetë homoseksual pa dëshiruar të bëjë seks ose të ketë marrëdhënie me dikë të të njëjtit seks. Një person është homoseksual nëse ai ose ajo e shikon veten në këtë mënyrë.

Homoseksualiteit

Zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht: mannen voelen zich aangetrokken tot mannen, vrouwen voelen zich aangetrokken tot vrouwen. Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht. Iemand is enkel homoseksueel als hij/zij zichzelf zo benoemt.

Termi standard: Homoseksualiteit
Neutral: Gay

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma