HPV

Një virus (virusi i papilomës humane). Disa lloje të virusit HPV shkaktojnë lythat gjenitalë, kancerin e qafës së mitrës (gratë), kancerin e anusit ose të organeve seksuale (burrat dhe gratë) ose kancerin e gojës ose të fytit. Në Holandë, vajzave të moshës 12-13 vjeç u ofrohet vaksinimi falas (2 injeksione) kundër HPV. Vaksinimi është më e mira të bëhet para se të jenë seksualisht aktive. Kjo do t'i mbrojë kundër dy llojeve të rrezikshme të HPV që shkaktojnë 70% të rasteve të kancerit të qafës së mitrës.

HPV është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

HPV

Een virus (humaan papillomavirus). Sommige types HPV veroorzaken genitale wratten, baarmoederhalskanker bij vrouwen of kanker aan anus of de geslachtsdelen bij mannen en vrouwen.

In Nederland krijgen meisjes van 12 en 13 jaar gratis vaccinaties (2 prikken) aangeboden tegen HPV. Het vaccin kan het beste worden gegeven wanneer ze nog niet seksueel actief zijn. Ze zijn dan beschermd tegen twee gevaarlijke HPV varianten die 70% van de baarmoederhalskanker veroorzaken.

HPV is een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma