Implanti kontraceptiv

Implanti kontraceptiv

Një mënyrë për parandalimin e shtatzënisë (një metodë kontracepsioni). Implanti kontraceptiv është i vogël dhe në formën e shufrës. Mjeku e fut implantin nën lëkurë në parakrahun e një gruaje. Implanti kontraceptiv është i efektshëm për 3 vjet.

Hormoonstaafje

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het is een klein staafje met hormonen. De dokter steekt het staafje onder de huid van de bovenarm van de vrouw. Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma