Infeksioni kërpudhor

Infeksion i shkaktuar nga një kërpudhë. Simptomat kryesore të një infeksioni kërpudhor të organeve seksuale janë rrjedhja e shtuar dhe kruajtja. Infeksioni kërpudhor mund të kurohet me një krem ose me pilula. Infeksioni kërpudhor mund të transmetohet gjatë seksit (ai është një IST). Shkaqe të tjera të mundshme janë: përdorimi i antibiotikëve, moszëvendësimi i një tamponi në kohën e duhur ose larja e shpeshtë e organeve seksuale me sapun.

Schimmelinfectie

Infectie veroorzaakt door een schimmel. De belangrijkste symptomen van schimmel op de geslachtsdelen zijn toegenomen afscheiding en jeuk. Een schimmelinfectie kan genezen met een crème of pillen. Een schimmel kan via seks worden overgedragen (soa). Ook andere oorzaken zijn mogelijk: het gebruik van antibiotica, een tampon niet tijdig vervangen of de geslachtsdelen te vaak wassen met zeep.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma