IST

IST nënkupton infeksionin seksualisht të transmetueshëm: një infeksion që zakonisht transmetohet vetëm nëpërmjet kontaktit seksual.

Soa

Seksueel overdraagbare aandoening. Een infectie die iemand meestal alleen kan krijgen door seksueel contact.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma