Lindja e vdekur

Lindja e vdekur ndodh kur një fetus vdes në mitrën e nënës. Pasi fetusi të ketë vdekur, nëna mund të ketë kontraktime dhe të lindë. Ndonjëherë mjeku nevojitet të kryejë një operacion cezarian. Shpesh asnjë nuk e di arsyen e vdekjes së fetusit.

Doodgeboorte

Een doodgeboorte vindt plaats wanneer een foetus sterft in de baarmoeder van de moeder. Nadat de foetus gestorven is, krijgt de moeder weeën en bevalt ze. Soms moet de dokter een keizersnede uitvoeren. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma