Lythat gjenitalë

Lythat ose gungat mbi ose rreth organeve seksuale ose anusit. Lythat gjenitalë shkaktohen nga një virus HPV dhe ndonjëherë shkaktojnë kruajtje. Lythat gjenitalë janë një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) dhe janë shumë ngjitës. Ata mund të transmetohen edhe nga kontakti i lëkurës me lëkurën. Një prezervativ nuk ju mbron gjithmonë nga lythat gjenitalë.

Genitale wratten

Wratten of knobbeltjes op of rond de geslachtsdelen of de anus. Genitale wratten ontstaan door het HPV-virus en geven soms jeuk. Genitale wratten zijn een seksueel overdraagbare aandoening (soa) en zijn zeer besmettelijk. Een condoom beschermt niet altijd tegen genitale wratten.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma