Organet seksuale të brendshme të gruas ku tregohet mitra

Mitra

Organ në barkun e gruas, në të cilin mund të rritet një fetus.

Baarmoeder

Orgaan in de buik van een vrouw waarin een foetus kan groeien.

Termi standard: Baarmoeder
Formal: Uterus, schoot

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma