Grua duke folur me një mjek 

Mjeku

Dikush që është trajnuar për kurimin e njerëzve të sëmurë. Mjekët mund të japin receta për ilaçe. Mjeku mund të jetë burrë ose grua. Mund të bisedoni me një mjek rreth seksualitetit, kontracepsionit dhe shtatzënisë. Mjeku nuk lejohet t’u thotë të tjerëve ato që i keni thënë ju. Ai është informacion i fshehtë (sekret).

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

Termi standard: Dokter
Neutral: Arts, geneesheer, geneeskundige, huisarts

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma