Organet seksuale të brendshme të gruas dhe zorrët ku tregohen muskujt e dyshemesë së legenit

Muskujt e dyshemesë së legenit

Muskujt në fund të barkut. Muskujt e dyshemesë së legenit mbajnë fshikën dhe zorrët në vendin e duhur, si dhe mitrën te gratë. Ata pengojnë daljen pa dashje nga trupi të urinës dhe të feçeve. Muskujt e dyshemesë së legenit janë të rëndësishëm edhe për kënaqësinë seksuale.

Bekkenbodemspieren

Spieren op de bodem van de buik. De bekkenbodemspieren houden de blaas en darmen op hun plaats, en bij vrouwen ook de baarmoeder. Ze voorkomen dat urine en ontlasting ongewild het lichaam verlaten. De bekkenbodemspieren zijn ook belangrijk voor seksueel plezier.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma