Mjek duke kryer një operacion cezarian

Operacioni cezarian

Një operacion kirurgjik i kryer kur një grua shtatzënë nuk mund të bëjë një lindje natyrore. Mjeku bën një prerje në barkun e nënës për të lindur foshnjën.

Keizersnede

Operatie die wordt uitgevoerd wanneer zwangere vrouwen niet natuurlijk kunnen bevallen. De dokter maakt dan een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma