PAP testi

Një mostër e lëngut që merret nga qafa e mitrës. Mjeku merr një mostër të lëngut me një furçë të vogël. Mjeku e dërgon mostrën e lëngut në një laborator për ekzaminim. Mostra e lëngut përdoret për të zbuluar sëmundje të tilla si kanceri i qafës së mitrës ose infeksionet seksualisht të transmetueshme (IST-të).

Uitstrijkje

Staaltje vocht van de baarmoederhals. De dokter neemt het uitstrijkje met een klein borsteltje. De dokter stuurt het uitstrijkje naar een laboratorium voor onderzoek. Dit uitstrijkje dient om ziekten, zoals baarmoederhalskanker of seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) te vinden.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma