Parandalues

Me qëllim shmangien ose zvogëlimin e rrezikut për të marrë infeksione, sëmundje apo për të pësuar aksidente.

Preventief

Met de bedoeling infecties, ziekten of ongevallen te voorkomen of het risico erop te verkleinen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma