Dorë që mban një fletë pilulash kontraceptive

Pilula kontraceptive

Pilulë që parandalon shtatzaninë (një metodë kontracepsioni). Pilula kontraceptive është efikase vetëm kur gruaja e merr çdo ditë në një orë të caktuar.

Pil

Pil die zwangerschap voorkomt (anticonceptie). De pil werkt alleen als een vrouw ze elke dag op een vast tijdstip neemt.

Termi standard: Pil
Neutral: Anticonceptiepil

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma